Literaturen, literatuuropvattingen, literatuurwetenschap: interactie en conflict

Olith is de roepnaam van de Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap ‘Literaturen, literatuuropvattingen, literatuurwetenschap: interactie en conflict’ (link: FWO-Vlaanderen) en verenigt onderzoeksgroepen van de universiteiten van Leuven, Gent, Luik, Groningen en Wenen.

 Activiteiten

26.11.2015 09:00

Conferentie Wenen

08.09.2015 10:30

Confrontations

21.06.2015 09:00

Workshop - 1900-1920

16.06.2015 14:00

High, Middle, Low